«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020- 2021, το ΥΠΑΙΘ αποφάσισε την υλοποίηση μίας καινοτόμου διδακτικής και εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν μία πιλοτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης.

Το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό θα αντλείται από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΕΠ, με τίτλο «Πλατφόρμα 21+», που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, φύλλα εργασίας, προτεινόμενες σχολικές δράσεις για την εργαστηριακή και βιωματική προσέγγιση του θέματος, φύλλα αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερωτικό υλικό προς τους γονείς, κατάλληλα διαβαθμισμένο ανά τάξη.

Για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το ΥΠΑΙΘ προχώρησε στον ορισμό διακοσίων δεκαοκτώ (218) σχολικών μονάδων της χώρας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια).

Το Σχολείο μας, το Ημερήσιο Γυμνάσιο Αλωνίων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας ορίστηκε ως η πιλοτική σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Πιερίας.

Οι Θεματικοί Κύκλοι που θα αναλυθούν, προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και αφορούν στην εξής θεματολογία:

  • Ζω καλύτερα
  • Φροντίζω το περιβάλλον
  • Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ
  • Δημιουργώ και Καινοτομώ

Το εγχείρημα είναι φιλόδοξο και απαιτητικό, ειδικά για ένα μικρό Σχολείο σαν το δικό μας, και μέσα στο δύσκολο καιρό της πανδημίας, αλλά με τη βοήθειά σας θα τα καταφέρουμε!

Σας ευχαριστούμε,

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων και η Διευθύντρια

;


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Copyright © Γυμνάσιο Αλωνίων Πιερίας          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top