SELF TESTS

Από σήμερα Τετάρτη 5 Μαΐου έως το Σάββατο 8 Μαΐου, διατίθενται από τα φαρμακεία μόνο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα self tests.

Το δεύτερο τεστ μαθητών και εκπαιδευτικών για την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

«Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα»                  

     ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Εδικότερα σύμφωνα με την απόφαση:

Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 – Δήλωση του αποτελέσματος

1.Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προ- σωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α ́ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς / κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/ τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

2.Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/ τριες ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.Η διεξαγωγή του γίνεται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον άπαξ, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα.

3.Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου:

α) Οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ τριων επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self- testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης και ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση

β) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Καλό ξεκίνημα!

Κ. Γιαλαμά

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τα Σχολεία ανοίγουν στις 10-05-2021.

Σας περιμένουμε!

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ. πρωτ. 43274/ΓΔ4/14-04-2021 ΚΥΑ (Β΄ 1512)

Σας διευκρινίζουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), όπως ισχύει θα πρέπει να υποβάλλονται ως ακολούθως:

1. Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως τη Δευτέρα 19-04-2021

(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

(β) μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ.

(γ) Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

2. Ως άτομα συνοικούντα με τους μαθητές/τριες για την εφαρμογή της παρούσης ορίζονται οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι και οι σύζυγοι αυτών.

3. Ως υποκείμενα νοσήματα ατόμων που συγκατοικούν με μαθητή/τρια, τα οποία μπορεί να συνιστούν αιτία για προσεκτική στάθμιση του ενδεχομένου μακρόχρονης αποχής του παιδιού από το σχολείο είναι τα αναφερόμενα στις υπ’ αρ. 37095/1436 (Β’ 4011) και υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 (Β’ 4011) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ιδίως οι κάτωθι περιπτώσεις: 1) άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 2) άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 3) άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, 4) άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1.

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306Λήψη αρχείου

Η πενταψήφια δημόσια και δωρεάν Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 τέθηκε σε λειτουργία το Σάββατο, 4 Απριλίου 2020 με αρχικό σκοπό την εύκολη πρόσβαση των πολιτών που κατοικούν όλη την επικράτεια της Ελλάδας σε Ειδικούς Ψυχικής Υγείας και την τηλεφωνική υποστήριξή τους, για τις πολυδιάστατες επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, κατά την περίοδο της πρώτης καραντίνας.

Η Γραμμή συστήθηκε με πρωτοβουλία της  Α΄ Ψυχιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό  Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Χαμόγελο του Παιδιού και την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ».

… περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Την Τετάρτη,  24 Μαρτίου 2021, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας συνδεθήκαμε στην προσωπική ηλεκτρονική τάξη της εκπαιδευτικού κ. Αμανατίδου Ευδοκίας, για να παρακολουθήσουμε εξ΄ αποστάσεως ένα αφιέρωμα σχετικό με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Δυστυχώς μας πρόδωσε η τεχνολογία. Η διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε στην Κατερίνη, δεν έδωσε τη δυνατότητα στην κ. Αμανατίδου να ολοκληρώσει το αφιέρωμα.

Την κατάσταση έσωσε η εκπαιδευτικός κ. Τουρσουνίδου Μαρία, η οποία παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα σχετικά με την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ταξίδεψαν στην ιστορία των χρόνων εκείνων μέσα από επιλεγμένα κείμενα και προβολές, που ενίσχυσαν το μήνυμα  της ημέρας, ότι δηλαδή ο ηρωισμός ανήκει σε κάθε εποχή, ο άνθρωπος με πίστη και επιμονή μπορεί να καταφέρει θαύματα.

«Πρόσκληση σε ενημερωτική/επιμορφωτική εσπερίδα: Αειφόρος επαγγελματικός προσανατολισμός-βιώσιμα επαγγέλματα του μέλλοντος»

Ο Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας Αθανάσιος Χαρίσης συνδιοργανώνει με το Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίας, το 1ο Γυμνάσιο Κατερίνης και το Γυμνάσιο Μακρυγιάλου διαδικτυακή ενημερωτική/επιμορφωτική εσπερίδα με θέμα «Αειφόρος επαγγελματικός προσανατολισμός-βιώσιμα επαγγέλματα του μέλλοντος»,  την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, ώρες 17.30-20.30.

… περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Οι μαθητές/τριες είναι τα σημαντικότερα μέλη της σχολικής κοινότητας και αποτελούν τον λόγο ύπαρξης του σχολείου ως θεσμού. Γι’ αυτό και πρέπει το περιεχόμενο της σχολικής ζωής να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία και τις δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες και ανθρώπους ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή, κοινωνική ευαισθησία, ευθύνη και ανοχή στη διαφορετικότητα.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Σχολικής Μονάδας  είναι οι όροι και οι κανόνες, οι βασικές προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται το έργο του σχολείου και αφορά σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές).

Η εκπαιδευτική κοινότητα του Γυμνασίου Αλωνίων, Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού κ. Πουρτσίδης Πασχάλης και το προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, αφού συνεργαστήκαμε, καταρτίσαμε και συναποφασίσαμε πλαίσιο κανόνων για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Η συνάντησή μας έγινε διαδικτυακά, την Τετάρτη, 24-02-2021, ώρα 17:30.

Στην τηλεσυνάντηση χαιρετισμό απηύθυνε και ο υπεύθυνος Σ.Ε.Ε. παιδαγωγικής ευθύνης του Σχολείου κ. Χαρίσης Αθανάσιος, Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Διαβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ 2020-2021

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ κ. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ουσταμπασίδη Κωνσταντίνο, για την προσφορά εορταστικού γεύματος προς τους/τις μαθητές/τριες μας, την ημέρα της Τσικνοπέμπτης.

Τα παιδιά πέρασαν θαυμάσια και τήρησαν το έθιμο!

Οι μαθητές/τριες, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διευθύντρια του Σχολείου

 

ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ

Την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, αφιερώθηκαν οι τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες του ωρολογίου προγράμματος στο Σχολείο μας, σε δράσεις /εκδηλώσεις με αφορμή την 6η Μαρτίου που έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Εθελοντικό Οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο για 8η συνεχή χρονιά σχεδιάζει και υλοποιεί εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση του φαινομένου της Βίας στα σχολεία με την αρωγή του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Μαθητικού Δικτύου You Smile που έχει δημιουργήσει ο Οργανισμός. Οι δράσεις αυτές είναι μέρος της καμπάνιας #milatora, η οποία αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Γίνομαι εθελοντής – Υπερασπίζομαι τα Δικαιώματά μου» του Οργανισμού και του You Smile, εγκεκριμένου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η σημαντικότερη δράση είναι η ίδια η φωνή των παιδιών και τα μηνύματα τους ενάντια στο φαινόμενο του εκφοβισμού. Με βασικό μήνυμα το «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κάλεσε όλα τα σχολεία και τα παιδιά να συμμετάσχουν και να δημιουργήσουν το δικό τους μήνυμα. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεργασίας του Οργανισμού με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα προβληθεί αντίστοιχα από τα Social media του Οργανισμού και το site milatora.gr

Οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης του Σχολείου μας με μεγάλη χαρά έλαβαν μέρος στη δράση και δημιούργησαν το σύνθημα ΜΙΛΑ με τα σώματά τους στην αυλή του Σχολείου, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά του κορωνοϊού.

Παράλληλα οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων δημιούργησαν το σύνθημα ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ με τις τσάντες τους.

Οι δράσεις  πραγματοποιήθηκαν, αφού τηρήθηκαν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον COVID-19.

 

 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Την Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο η κοπή της βασιλόπιτας ανά τμήμα. Τη φετινή χρονιά, εξαιτίας των αυξημένων μέτρων ασφαλείας λόγω κορωνοϊού, οι βασιλόπιτες  ήταν ατομικές! Μία μόνο περιείχε το φλουρί ανά τμήμα!

Οι βασιλόπιτες ήταν προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ο/Η τυχερός/η κέρδιζε μία ωραιότατη δωροεπιταγή!

Copyright © Γυμνάσιο Αλωνίων Πιερίας          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top