Άρθρα με ετικέτα e-school

Ιαν 10
18
Κάτω από (Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικές εφαρμογές, Σχολείο, ΤΠΕ) από στις 18-01-2010 και με ετικέτα

Ξεπατικοσούρα, δεν το συζητώ, και με την διαδικασία του … κατεπείγοντος απο την TerraComputerata! θεσμοθέτηση μηχανογραφημένης γραμματειακής υποστήριξης σε επίπεδο σχολείου, με την απασχόληση σε αυτό διοικητικού προσωπικού δηλ. τουλάχιστον ενός γραμματέα εκπαιδευμένου στη χρήση των Τ.Π.Ε. και ειδικά του «e-school» και των λοιπών δραστηριοτήτων που απαιτούν χρήση υπολογιστή (email, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ.) ζητά με […]