ΕΠΑ.Λ.

 

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΦΕΚ B 3147/2021

 

Το ΦΕΚ 50_13-1-2021

Για την ύλη των Μαθηματικών (Άλγεβρα Γ΄Λυκείου):

P.6_ΦΕΚ 50_13-1-2021

 

08-01-21 Μείωση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Η Υπουργική απόφαση για ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ σε μορφή pdf.

 

Για την ύλη των Μαθηματικών (Άλγεβρα Γ΄Λυκείου):

ΝΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΦΕΚ 4094_23-9-2020

 

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.153/40138/Α5/ 23-03-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1106/τ.Β΄/31.03.2020.

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.153_40138_Α5

 

09-04-2020 Αναπροσαρμογή εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων 2020 για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ.

2020.04_τροποπ_ΥΑ_Ύλη_Πανελλ_Εξετ_Μαθημ_Γ_Ημερ_Γ_Δ_Εσπερ_ΕΠΑΛ_2019-20

 

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ. 153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1904 και 1940 διορθώσεις σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,… και εφεξής».
document_31-3-2020