Γενικό Λύκειο

  • “Τα προβλήματα των Μαθηματικών προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου” (εντοπίζονται οι προαπαιτούμενες γνώσεις για κάθε πρόβλημα). Πρόκειται για ένα αρχείο 115 σελίδων που μπορεί να μεταφορτωθεί από εδώ:

    https://grafis.sch.gr/index.php/s/4MIs3fKEeRbmO77

 

 

  • Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού  από τον συνάδελφο  Γιώργο Μαυρίδη

Β’ Τόμος

Α’ Τόμος

______________________________________________________________

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΦΕΚ Β 5162/ 22-08-2023

 

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ Β 4768/ 27-07-2023

_____________________________________________________________

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Μαθηματικών των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ Β 1326/ 08-03-2023

 

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).

ΦΕΚ Β 5136/ 3-10-2022

 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β’ 4134).

ΦΕΚ Β 4678/ 5-9-2022

 

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΦΕΚ Β 4450/ 22-8-2022

 

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ Β 3731/ 14-7-2022

_____________________________________________________________

  • Ερευνητικό Κέντρο Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης της Ε.Μ.Ε.
     Τράπεζα Θεμάτων

 

_____________________________________________________________

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  Β ,ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  Β , ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ “Ο ΘΑΛΗΣ” και “Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” ΤΗΣ ΕΜΕ

_____________________________________________________________

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ B 3137/2021

 

 

Το ΦΕΚ 69_14-1-2021

Για την ύλη των Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου:

P.12_ΦΕΚ 69_14-1-2021

 

08-01-21 Μείωση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Η Υπουργική απόφαση για ΓΕ.Λ σε μορφή pdf.

Στα Μαθηματικά δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη για το έτος 2021 τα κάτωθι:
Το Κεφάλαιο 3 Ολοκληρωτικός Λογισμός

ΝΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 3046_22-7-2020

 

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις
Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής (ΦΕΚ Β 643/2020)
ΦΕΚ Β 643/2020

Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία
FEK EPISTIMONIKA PEDIA