Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.

 

 

 

Το Δελτίο Τύπου και η σχετική Πρόσκληση του ΙΕΠ 

που αφορά στην υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, για το σχολικό έτος 2022-2023, εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23),  μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ),  που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ το σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης”, με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5022549.

Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ εδώ 

Η πρόσκληση εδώ 

_____________________________________________________________

Ενεργοποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 17687/18-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΦ1ΟΞΛΔ-Π66) Πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23), μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το διδακτικό έτος 2021-2022.

Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής από το Σάββατο 11-12-2021 ώρα 13:00 έως τη Δευτέρα 10-01-2022 ώρα 15:00.

Σχετικό αρχείο

 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, (Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπκού Ε.Ε.Π.), ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2021-2022 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

ΦΕΚ B 4178/2021

_________________________________________________________

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

ΦΕΚ 5239_26-11-2020

2020-10-07_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

2020-10-07_Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Εισαγωγή και Oδηγός Xρήσης Google-Classroom (NOESIS)
Google Classroom

 

Δελτίο Τύπου Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών «πολλαπλασιαστών»: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»
Δελτίο Τύπου Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

 

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμόρφωσης των Επιμορφωτών (Φάση Διεύρυνσης) και
ενέργειες διαρκούς υποστήριξης του έργου τους»
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 14 ωρών (2 ημέρες χ 7 ώρες) και θα αφορά επιμόρφωση στις τρεις δράσεις της παρέμβασης ΜΝΑΕ: α) εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία για τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών, β) θεσμός του/της Συμβούλου Καθηγητή/Καθηγήτριας και γ) Σύμβουλος Ψυχολόγος.
1_4_ΔΣ_ΩΝΠΡΟΞΛΔ-Ψ11_ΔΣ_ΕΓΚΡ_ΕΠΙΜΟΡ_ΑΝΑΘ_ΕΟΕ