Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.

 

 

Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2021-2022 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

ΦΕΚ B 4178/2021

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

ΦΕΚ 5239_26-11-2020

2020-10-07_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

2020-10-07_Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Εισαγωγή και Oδηγός Xρήσης Google-Classroom (NOESIS)
Google Classroom

 

Δελτίο Τύπου Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών «πολλαπλασιαστών»: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»
Δελτίο Τύπου Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

 

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιμόρφωσης των Επιμορφωτών (Φάση Διεύρυνσης) και
ενέργειες διαρκούς υποστήριξης του έργου τους»
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 14 ωρών (2 ημέρες χ 7 ώρες) και θα αφορά επιμόρφωση στις τρεις δράσεις της παρέμβασης ΜΝΑΕ: α) εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία για τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών, β) θεσμός του/της Συμβούλου Καθηγητή/Καθηγήτριας και γ) Σύμβουλος Ψυχολόγος.
1_4_ΔΣ_ΩΝΠΡΟΞΛΔ-Ψ11_ΔΣ_ΕΓΚΡ_ΕΠΙΜΟΡ_ΑΝΑΘ_ΕΟΕ