Πρότυπα Σχολεία

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2023

 

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2023-24

 

Το Δίκτυο των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.)

Αποτελέσματα κλήρωσης ΠΕΙ.Σ. 2022 ανά περιφέρεια και ανά σχολείο

 

Ενημέρωση για τη διαδικασία της κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία 2022 -Οδηγίες για τα Πρότυπα

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2022

 

Θέματα Γυμνασίου και Λυκείου 2021  ΕΔΩ

Ενδεικτικά θέματα για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια (Μάιος 2020)  ΕΔΩ

Θέματα Γυμνασίου και Λυκείου 2013 – 2019  ΕΔΩ

Παλαιά Τράπεζα Θεμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

___________________________________________________________

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία.

ΦΕΚ Β 1062/ 24-2-2023

___________________________________________________________

1. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 απόφασης της Υφυπουργού   Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1144).
2. Σύσταση και συγκρότηση οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για τη δοκιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.).

ΦΕΚ B 1880/2022