Τράπεζα Θεμάτων ΙΕΠ

 

___________________________________________________

Νομοθεσία

 

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν.4692/2020 (Α’ 111).

 

  • 11-05-2023 

Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών  απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων των Α Β και Γ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας ΤΘΔΔ

 

«4. Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν άπαξ (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου), με τυχαία επιλογή, το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Η κλήρωση του προηγουμένου εδαφίου διενεργείται ως εξής:
Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα ή τρεις (3) ενότητες θεμάτων.
Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν τα θέματα ένα (1) για το 2ο και ένα (1) για το 4ο ερώτημα ή μία (1) ενότητα θεμάτων στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες.
Στην συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, η επιλογή των διδασκόντων/ουσών καταχωρίζεται στην ΤΘΔΔ.».

 

4. Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών), με απόλυτη τυχαιότητα, το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

___________________________________________________

 

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

  • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Άλγεβρας  Α΄ ΓΕ.Λ. (Ι.Ε.Π.)  ανά παράγραφο και Κεφάλαιο  από τους συναδέλφους Στέλιο Μιχαήλογλου – Δημήτρη Πατσιμά Νίκο Τούντα          Άλγεβρα  Α΄ ΓΕ.Λ.
  • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Γεωμετρίας  Α΄ ΓΕ.Λ. (Ι.Ε.Π.)  ανά παράγραφο και Κεφάλαιο από τους συναδέλφους Στέλιο Μιχαήλογλου – Δημήτρη Πατσιμά Νίκος Τούντα         Γεωμετρία  Α΄ ΓΕ.Λ.

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

  • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Άλγεβρας  Β΄ ΓΕ.Λ. (Ι.Ε.Π.)  ανά παράγραφο και Κεφάλαιο  από τους συναδέλφους Στέλιο Μιχαήλογλου – Δημήτρη Πατσιμά Νίκος Τούντα                                                      Άλγεβρα  Β΄ ΓΕ.Λ.

 

  • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της  Γεωμετρίας  Β΄ ΓΕ.Λ. (Ι.Ε.Π.)  ανά παράγραφο και Κεφάλαιο  από τον συνάδελφο Στέλιο Μιχαήλογλου

      Γεωμετρία  Β΄ ΓΕ.Λ.

 

  • Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών σπουδών Β΄ ΓΕ.Λ. (Ι.Ε.Π.)  ανά παράγραφο και Κεφάλαιο       από τους συναδέλφους Στέλιο Μιχαήλογλου – Δημήτρη Πατσιμά Νίκο Τούντα

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών σπουδών Β΄ ΓΕ.Λ.

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ