Οδηγίες ΙΕΠ (Γυμνάσιο)

 

Ωρολόγια προγράμματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023-2024

 

Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2023-2024

______________________________________________________________

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2022-2023

 

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοστεί πιλοτικά -σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών- σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2022-2023.
Η περαιτέρω εφαρμογή του θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση.

ΦΕΚ Β 235 / 20-01-2023

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ