Το ημερολόγιο του Δεκέμβρη. «Κάθε μέρα του Δεκέμβρη κι ένα βλέμμα στην Τέχνη»,

Κάθε μέρα του Δεκέμβρη μεταφερόμαστε στο πνεύμα των Χριστουγέννων παρατηρώντας έναν πίνακα ζωγραφικής.

Συναισθήματα, εικόνες, ήθη και έθιμα, μέσα από τη ‘’ματιά’’ των ζωγράφων Ελλήνων και ξένων.

Παρατηρούμε, αναρωτιόμαστε, μαθαίνουμε.

Πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:

https://calendar.myadvent.net/?id=9e837dff91ae76aa7333168a620ca666&fbclid=IwAR2NbyKNqUom-1kaTyhoVidH2382xGa1EwsWWFw9CBnYbG6L8ggKmMRzAuw