ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3_signed Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνου Πληροφορικής ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΦΕΚ 222084ΓΔ 5919