Σας γνωστοποιούμε τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας, ανά κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ: 460/26-08-2020 εισήγηση του ΚΕΣΥ Αργολίδας. Παρακαλούμε να υποβληθεί η συνημμένη δήλωση τοποθέτησης υπογεγραμμένη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (mail@dipe.arg.sch.gr), μέχρι και την Παρασκευή 28-08-2020 και ώρα 12:00. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ_signed ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΣΠΑ-2020-2021