Αρχείο για "31 Αυγούστου 2020"

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

4123 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ_signed ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΚΑΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2020-2021 ΠΙΚΑΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2020-2021 ΠΙΚΑΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2020-2021

Λειτουργία μονοθέσιων δημοτικών στα Καταστήματα Κράτησης Κομοτηνής, Κορίνθου, Ναυπλίου και Γρεβενών

ΕΞΕ – 111604 – 2020 – Λειτουργία μονοθέσιων δημοτικών στα Καταστήματα Κράτησης Κομοτηνής- Κορίνθου- Ναυπλίου και Γρεβενών – Έκδοση 2

Διαδικασία πρόσληψης και συλλογή δικαιολογητικών αναπληρωτών/τριών εκπ/κών και ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά την ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησής τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΤΩΤΩΝ 2020-2021 ΣΧ ΜΟΝΑΔΕΣ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων