Αρχείο για "28 Αυγούστου 2020"

Αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ

4095 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 6ΟΙΖ46ΜΤΛΗ-ΝΩ5 4096 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ Ω0ΞΙ46ΜΤΛΗ-30Θ 4096 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝ Ω0ΞΙ46ΜΤΛΗ-30Θ 4097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Ψ1ΖΝ46ΜΤΛΗ-ΗΟΞ 4097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝ Ψ1ΖΝ46ΜΤΛΗ-ΗΟΞ 4098 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝ ΥΠΟΣΤ ΔΟΜΩΝ Ω2ΜΟ46ΜΤΛΗ-3ΝΞ 4099 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΨΨΠ246ΜΤΛΗ-2Χ0 4100 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 94ΙΧ46ΜΤΛΗ-Π1Π

Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ79, ΠΕ86

4059 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝ 66ΕΖ46ΜΤΛΗ-ΦΑΟ

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Ψ4ΕΣ46ΜΤΛΗ-Ε2Ρ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

07 του 2020

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων