ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3_signed

Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνου Πληροφορικής

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΦΕΚ 222084ΓΔ 5919