Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Εξόδων.

Στα πλαίσια του μαθήματος των εργαστηρίων δεξιοτήτων οι μαθητές της Β τάξης με την καθοδήγηση της δασκάλας Ηρώς Ντανοβασίλη τους υλοποιούν δράσεις στο θεματικό κύκλο <<Επιχειρηματικότητα-Γνωριμία με τα επαγγέλματα >> και στην υποενότητα  <<Στη τσέπη χαρτζιλίκι>>, επεξεργάστηκαν διαθεματικά  ένα Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Εξόδων με προϋπολογισμό εβδομάδας, έσοδα και έξοδα,μπαίνοντας με αυτή τη δραστηριότητα στη βασική  έννοια της επιχειρηματικότητας που είναι η κατανομή εσόδων-εξόδων,χρησιμοποιώντας δε και τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες από το μάθημα των μαθηματικών.

1 1  2 1  3 1

Άκου……Μαντάτα Μαρτίου, κυκλοφόρησε !!!!!!

Κυκλοφόρησε για τον μήνα Μάρτιο η εφημερίδα των μαθητών/τριών της ΣΤ τάξης με τίτλο << Άκου….Μαντάτα>>. Μέσα η εφημερίδα περιέχει άρθρα των μαθητών/τριών απο την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, τις εορταστικές εκδηλώσεις που έλαβαν μέρος στο Τοπικό Διαμέρισμα της Καρδιτσομαγούλας, καθώς και άρθρα απο τον 3ο κύκλο  των εργαστηρίων δεξιοτήτων που επεξεργάζονται θέματα που αφορούν τα σχολικά βιβλία και τη χρήση τους σχετικά με τη γραμμική ή κυκλική οικονομία,αναπτύσσοντας τις δεξιότητες της ενσυναίσθησης και της δημιουργικότητας.

1  2  3  4