Εκπαιδευτικοί

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΖΩΗ-Α΄ΤΑΞΗ                                                                                                                ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΗΡΩ-Β΄ΤΑΞΗ                                                                                                                  ΜΗΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-Γ΄ΤΑΞΗ                                                                                                      ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΓΗΣ-Δ΄ΤΑΞΗ                                                                                                         ΚΑΣΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-Ε΄ΤΑΞΗ                                                                                                                 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΣΤ΄ΤΑΞΗ                                                                                                                    ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ                                                                                                    ΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΓΓΛΙΚΑ                                                              ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ -ΜΟΥΣΙΚΗ                                                                                                                        ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ                                                                ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΒΑΝΑ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ                                                                                           ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ