1ος Κύκλος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης.

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν τετράωρο πρόγραμμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης,με τηλεκπαίδευση webex από τον ψυχολόγο κ. Αλέξανδρο Βάρρα με θέμα : <<Μαθητές με ΔΕΠ-Υ στην σχολική ηλικία και τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες>>,σύμφωνα με το Νόμο 4823/2021,άρθρα 95-96 (ΦΕΚ Α΄ 136/3-8-21. Μετά το τέλος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς οι αντίστοιχες βεβαιώσεις παρακολούθησης.

3concentration