Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Εξόδων.

Στα πλαίσια του μαθήματος των εργαστηρίων δεξιοτήτων οι μαθητές της Β τάξης με την καθοδήγηση της δασκάλας τους υλοποιούν δράσεις στο θεματικό κύκλο <<Επιχειρηματικότητα-Γνωριμία με τα επαγγέλματα >> και στην υποενότητα  <<Στη τσέπη χαρτζιλίκι>>, επεξεργάστηκαν διαθεματικά  ένα Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Εξόδων με προϋπολογισμό εβδομάδας, έσοδα και έξοδα,μπαίνοντας με αυτή τη δραστηριότητα στη βασική  έννοια της επιχειρηματικότητας που είναι η κατανομή εσόδων-εξόδων,χρησιμοποιώντας δε και τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες από το μάθημα των μαθηματικών.

1 1  2 1  3 1