Σχολική ψυχολόγος στο σχολείο μας | 5ο Δημοτικό Σχολείο ΣταυρούποληςΣας ενημερώνουμε ότι στη σχολική μας μονάδα τοποθετήθηκε  Σχολική Ψυχολόγος. Αποτελεί μαζί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και την Κοινωνική Λειτουργό (που δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη) μέλος της  ΕΔΥ του σχολείου μας (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης).

Σε συνεργασία με τη Σχολική Ψυχολόγο  στοχεύουμε στην προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών καθώς και στη συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός  προς τους μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του σχολείου (2262051296)  προκειμένου να κανονιστεί συνάντηση σε συγκεκριμένη ώρα. Θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Πέμπτη 8:30 – 13:15. Είμαστε στην διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες.