Ώρα Δραστηριότητα
08.00-08.15 Υποδοχή μαθητών
08.15-09.40 1η διδακτική περίοδος (1η & 2η διδακτική ώρα)
09.40-10.00 Διάλειμμα
10.00-11.30 2η διδακτική περίοδος (3η & 4η διδακτική ώρα)
11.30-11.45 Διάλειμμα
11.45-12.25 5η διδακτική ώρα
12.25-12.35 Διάλειμμα
12.35-13.15 6η διδακτική ώρα
Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
13.15-13.20 Μετάβαση μαθητών στην αίθουσα Ολοήμερου Προγράμματος
13.20-14.00 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος- Σίτιση μαθητών
14.00-14.15 Διάλειμμα
14.15-15.00 2η ώρα- Μελέτη, Προετοιμασία
15.00-15.15 Διάλειμμα
15.15-16.00 3η ώρα- Μελέτη, Προετοιμασία / Επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο (αθλητισμός, μουσική, εικαστικά, θεατρική αγωγή κ.λπ)