Ένα συναρπαστικό ταξίδι ξεκινά για το σχολείο μας, αυτό των Ευρωπαϊκών συνεργασιών στο πλαίσιο του ERASMUS+.  Εγκρίθηκε και θα χρηματοδοτηθεί, από το  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, η αίτηση της σχολικής μας μονάδας ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Erasmus+ 2020 με τίτλο «Préservation de la Planète, Développement Durable et Écocitoyenneté». Τα σχολεία εταίροι με τα  οποία θα συνεργαστούμε είναι: το Ecole primaire publique Mouguerre-Bourg (Γαλλία) που συντονίζει το πρόγραμμα, το Ecole Elementairy De La Jaille (Γουαδελούπη – Γαλλία), το Ceip Tostόn (Ισπανία – Κανάρια νησιά) και το Istituto Comprensivo «Giuseppe Lombardo Radice»- Siracusa (Ιταλία – Συρακούσες). Πρωταρχικός μας στόχος είναι να δώσουμε Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση των μαθητών του σχολείου μας και να διαμορφώσουμε μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα που θα συμβάλει στην εξωστρέφεια της σχολικής μας μονάδας.

Υλοποιώντας το Ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραμμα, που σε συνεργασία με τους εταίρους μας σχεδιάσαμε, επιδιώκουμε  μεταξύ των άλλων με την εφαρμογή καινοτόμων και καλών πρακτικών, στην καλλιέργεια αξιών σχετικά με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, στην καλλιέργεια οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, στην ευαισθητοποίησή των μαθητών μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τον εθελοντισμό  και την διαγενεακή αλληλεγγύη. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών  Οκτώβρης 2020 –  Ιούνιος 2022 και ανταποκρίνεται σε όλα τα κριτήρια ποιότητας με αποτέλεσμα αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 96,50/100. Διαθέτει πρωτοτυπία, αρτιότητα και φιλοδοξεί να αποτελέσει καλή πρακτική με αναμενόμενα οφέλη για τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα, τόσο  του Δημοτικού  Σχολείου Δεσφίνας όσο και των άλλων εταίρων.