Πατήστε ΕΔΩ , για να διαβάσετε την «Πρώτη Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2020-2021»Λήψη αρχείου