«Κατόπιν αξιολογήσεως που διενεργήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές, η αίτησή της σχολικής μας μονάδας μας με τίτλο «Η Πολιτιστική μου Κληρονομιά, το Βιώσιμο Μέλλον μου», εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.

Η πρότασή μας ανταποκρίνεται σε όλα τα κριτήρια ποιότητας με αποτέλεσμα αξιολόγησης: 94/100. Στα θετικά της σημεία αναδεικνύεται η διάθεση εξωτερίκευσης και διεύρυνσης της ευρωπαϊκής πορείας μιας μικρής αποκεντρωμένης σχολικής μονάδας, η επιλογή των ροών κινητικότητας προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι αρχικοί στόχοι της δράσης και οι περιγραφόμενες διαδικασίες προετοιμασίας και επιλογής των επιμορφούμενων. Διαθέτει πρωτοτυπία, αρτιότητα και φιλοδοξεί να αποτελέσει καλή πρακτική με αναμενόμενα οφέλη για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και την ευρύτερη κοινωνία της Δ. Ε. Δεσφίνας.

Συγκεκριμένα με την υλοποίηση του σχεδίου σύμφωνα με το οποίο θα συμμετέχουμε σε προγράμματα κατάρτισης, για να ενισχύσουμε το επαγγελματικό μας προφίλ προς όφελος των μαθητών μας, θα γνωρίσουμε, θα παρατηρήσουμε και θα εξοικειωθούμε με εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών και  καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. Θα ανταλλάξουμε απόψεις με εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, θα υιοθετήσουμε καλές πρακτικές με την παρακολούθηση εργασίας. Θα αναπτύξουμε νέες βιώσιμες διασυνοριακές συνεργασίες, θα διευρύνουμε τους εκπαιδευτικούς μας ορίζοντες και θα δώσουμε κατ’ επέκταση ευρωπαϊκή διάσταση στη σχολική μας μονάδα.Λήψη αρχείου