ΔΟΜΗ ΓΕΦΥΡΑ - ΔΡΑΣΗ "αρχή..ΖΩ!"- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - |  Επιμελητήριο Ευβοίας    Η δράση «αρχή…ΖΩ!» αφορά παροχή σχολικών ειδών αξίας εκατό ευρώ (100€) εφάπαξ σε κάθε μαθητή -μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας που έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

   Απευθύνεται σε γονείς/κηδεμόνες μαθητών Δημοτικών Σχολείων, οι οποίοι πρόκειται να φοιτήσουν στην Α ́ Τάξη Δημοτικού και διαβιούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κάτω από τα όρια της φτώχειας.

 

 

 

Το κατώφλι φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2021, ορίζεται σε 5.251€ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά:

 

  • 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών
  • 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα

Συνοπτική περιγραφή

Υπεύθυνη δήλωση ωφελούμενου