Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του σχολείου μας συμμετείχαν στην Εβδομάδα Μαθηματικών της Γαλλίας, στο πλαίσια του ERASMUS+. Οι μικροί μας μαθητές, ασχολήθηκαν με το αίνιγμα 1 που είχε τέσσερα κλιμακωτά επίπεδα αυξανόμενης δυσκολίας. Έγινε παρουσίαση του προβλήματος από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχαν ρόλο διαμεσολαβητή, υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας τους μαθητές τους. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες: οι Ζωγράφοι, οι Μαθηματικοί και οι Λογοτέχνες. Δόθηκε σε κάθε ομάδα το ανάλογο υλικό για να δουλέψουν. Η κάθε ομάδα προσπάθησε να λύσει με ξεχωριστό τρόπο το κάθε επίπεδο. Οι ζωγράφοι έλυσαν το πρόβλημα με ζωγραφιές, οι Μαθηματικοί χρησιμοποιώντας αριθμούς και οι Λογοτέχνες χρησιμοποιώντας τα αρχικά γράμματα των ζώων. Τα παιδιά έκαναν διάφορους συνδυασμούς και υποθέσεις για να βρουν τη σωστή λύση. Στο τέλος, η κάθε ομάδα παρουσίασε στις υπόλοιπες ομάδες το δικό της ξεχωριστό τρόπο που εργάστηκε για να φτάσει στη λύση του προβλήματος. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν με χαρά στην όλη διαδικασία, η οποία είχε παιγνιώδη χαρακτήρα, ευχάριστο και δημιουργικό!!!

Η δράση προτάθηκε από τον Γάλλο εταίρο μας και υλοποιήθηκε και από τους μαθητές των  άλλων σχολείων του ευρωπαϊκού προγράμματος.