Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2021-2022

Οι εγγραφές των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος  2021-2022 θα πραγματοποιηθούν  από την  Τρίτη 11 Μαΐου 2021 ως και την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021. 

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Για το σχολικό έτος 2021-22 θα γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις για φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Ωράριο λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος:

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά από τη λήξη των μαθημάτων (13.15) έως τις 16.00 με δυνατή ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης και στις 15.00. Στο πρόγραμμα κάθε ημέρας αντιστοιχούν 2 ώρες μαθήματος καθώς και ώρα φαγητού- χαλάρωσης

Συνέχεια