Δελτίο Τύπου SWPBS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δημοτικού Σχολείου Χαλκηδόνας

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χαλκηδόνας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο Erasmus+ KA3 «Οικοδομώντας Θετικά, Ενταξιακά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω της Προσέγγισης «Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς» – κωδικόςProject No 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY).

Στο έργο συμμετέχουν ως συντονίστρια χώρα η Κύπρος και το επιστημονικό ινστιτούτο CARDET, και ως εταίροι η Φιλανδία, η Ελλάδα και η Ρουμανία. Η ελληνική συμμετοχή περιλαμβάνει το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και 30 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο σκοπός αυτού του έργου είναι η εφαρμογή του Προγράμματος «Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς» σε 30 δημοτικά σχολεία για καθεμία από τις τέσσερις χώρες.

Εκλαμβάνοντας το κάθε σχολείο ως ένα σύστημα με διακριτά χαρακτηριστικά, το Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου προσέγγισης διαχείρισης της συμπεριφοράς, με κυρίαρχο σκεπτικό ότι η αύξηση των θετικών συμπεριφορών καθιστά τις ακατάλληλες συμπεριφορές ως αναποτελεσματικές.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χαλκηδόνας συμμετέχει από το Σεπτέμβριο του 2020 στις επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις του έργου. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο παρακολούθησαν σειρά επιμορφωτικών δράσεων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως και για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 βρίσκονται στη φάση υλοποίησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης του Σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς.

Οι εξαιρετικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου έχουν οδηγήσει ήδη στη δημιουργία θετικών εντυπώσεων και αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η υλοποίηση της παρέμβασης συνεχίζεται, παρά τις αντιξοότητες λόγω της πανδημίας της νόσου covid-19, και αναμένεται με ενδιαφέρον η ολοκλήρωση υλοποίησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε είτε με το διευθυντή του σχολείου (τηλ. επικοινωνίας:2391022366).

Με εκτίμηση                                                                         Ο Διευθυντής

Ο Σύλλογος Διδασκόντων                                           Ψυχλούδης Κων/νος

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση