“Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου μας”

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   12/Θ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Ο Κανονισμός βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας/της Δημοτικής μας κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στον ιστότοπο (https://blogs.sch.gr/dimchlna/) του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών και άλλων πρακτικών.

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδικεται:

  • Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
  • Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
  • Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

  ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

  1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

  Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  • Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Η ώρα προσέλευσης είναι 08:00 έως 08:10. Η ώρα προσέλευσης για την Πρωινή Ζώνη είναι 07:00-07:15. Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι γονείς ενημερώνονται ότι σε περίπτωση μη αιτιολογημένης καθυστέρησης, για να μην δημιουργείται αναστάτωση στο τμήμα που φοιτά ο μαθητής θα προσέρχεται στο σχολείο στο πρώτο διάλειμμα, στις 9:40.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της.
  • Η αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών γίνεται στις 13:15. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο πρόγραμμα αποχωρούν από το σχολείο στις 15:00 ή στις 16:00, σύμφωνα με την δήλωση των γονέων και κηδεμόνων τους στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
  • Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν από το σχολείο χωρίς την συνοδεία τους, εκτός αν ο κηδεμόνας επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση και ζητήσει κάποιος άλλος εκτός από αυτόν που είναι δηλωμένος στην αρχική δήλωση αποχώρησης να παραλάβει το παιδί του.
  • Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους τους σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  • Αν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, θα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως την Διεύθυνση του σχολείου.
  • Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο εκπ/κό του τμήματος του παιδιού τους για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Επίσης, οι εκπ/κοί επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου ή μέιλ με τους γονείς σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.
  • Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, την φοίτηση των μαθητών/τριών, τα διαλείμματα, τις σχολικές εργασίες ισχύουν και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην εγκύκλιο λειτουργίας του σχολείου Φ7/109171/Δ1/08-09-2022.

  Ειδικότερα:

 • Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και ατομικής υγιεινής. Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να βγαίνουν έξω από την αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού και χωρίς σοβαρό λόγο και να παραμένουν στο προαύλιο. Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές δεν πρέπει να παραμένουν στις αίθουσες και στους διαδρόμους, αλλά πρέπει να κατεβαίνουν στο προαύλιο, ακολουθώντας τις οδηγίες των εφημερευόντων εκπ/κών. Οι μαθητές παραμένουν στις αίθουσες στο διάλειμμα μόνο σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών ή αν έχουν για κάποιο λόγο (ασθένεια) την άδεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.   Όταν χτυπά το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές οφείλουν να συγκεντρώνονται στην αυλή και να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού που έχει μάθημα εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν μετά τον εκπαιδευτικό και να διακόπτουν το μάθημα εξαιτίας της καθυστέρησής τους. Οι μαθητές πρέπει να προστατεύουν τους εαυτούς τους από κάθε κίνδυνο και κυρίως να μην ανεβαίνουν στα παράθυρα του σχολείου, στα κάγκελα των διαδρόμων και του κλιμακοστασίου. Οι μαθητές στο χώρο του προαυλίου μπορούν να παίζουν αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.λ.π.) μόνο με την άδεια των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και με την επίβλεψή τους. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση των κινητών τηλεφώνων (Φ25/103373/ Δ1 22-06-2018 απόφαση ΥΠΑΙΘ). Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής θα έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο θα το παραδίδει στο γραφείο του Διευθυντή και θα το παραλαμβάνει με το τέλος των μαθημάτων. Οι μαθητές επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους αντικείμενα άσχετα με το σχολείο και τα μαθήματά τους
  1. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός σχεδιασμός και διαχείριση

  Μέσα στο σχολικό περιβάλλον οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους εκπ/κούς και τους συμμαθητές τους, να έχουν ευγενική συμπεριφορά και να μη διαπληκτίζονται μεταξύ τους. Πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματά τους με σοβαρότητα και επιμέλεια και να φροντίζουν για τη διατήρηση ησυχίας και ηρεμίας στην τάξη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ποιοτικό παιδαγωγικό  κλίμα. Οι μαθητές/μαθήτριες αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας και κατά την διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην παιδευτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.

  Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα.

  • Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα τις παιδαγωγικές αρχές, τις διαδικασίες σεβασμού της διαφορετικότητας και τις αρχές της ψυχολογίας που διέπουν την ηλικία του μαθητή/της μαθήτριας.
  • Τα θέματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρχει παιδαγωγική διαδικασία πρόληψης μέσω της προώθησης θετικών συμπεριφορών και αντίστοιχα η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση στην περίπτωση εμφάνισης αρνητικών.
  • Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.
  • Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα πρέπει να αναληφθούν ώστε το παιδί να κατανοήσει την μη αποδεκτή συμπεριφορά του και να προσπαθήσει να την διορθώσει. Η στενή συνεργασία σχολείου-γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία.

   

  1. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

  H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.

  • Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας και αποφεύγουν την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).
  • Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
  2. Απευθύνονται στον/στην εκπαιδευτικό του τμήματος ή στην Διευθύντρια του σχολείου.
  3. Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.

   

  • Για την πρόληψη των φαινομένων Βίας και Σχολικού Εκφοβισμού στο σχολείο υπάρχουν από το 2016 Ομάδες Δράσης και συμμετέχουμε στο Παρατηρητήριο Διαχείρισης Κρίσεων και στο Τοπικό Δίκτυο Παρατηρητηρίου κατά της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού.

   

  1. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες -Καινοτόμες Πρακτικές
  • Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα γίνονται με γνώμονα την ανάδειξη πρωτοβουλιών και ιδεών των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.
  • Οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων και άλλων πολιτιστικών φορέων, οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, οι εκδηλώσεις που γίνονται με την ευκαιρία εθνικών και θρησκευτικών εορτών, τα περιβαλλοντικά προγράμματα, τα προγράμματα αγωγής υγείας και κυκλοφοριακής αγωγής, οι αθλητικές δραστηριότητες, η σχολική βιβλιοθήκη, η έκδοση μαθητικών εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και οι διάφορες εκδηλώσεις της μαθητικής μας κοινότητας συνθέτουν ένα ευρύ πλέγμα δραστηριοτήτων μέσα στις οποίες οι μαθητές/μαθήτριές μας  διοχετεύουν εποικοδομητικά την ενεργητικότητά τους. Η συμμετοχή σ’ αυτές μέσα σε συνθήκες ελεύθερης έκφρασης και συνεργασίας μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ενδοσχολικής ζωής και στην καταξίωση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου μας.
  • Το σχολείο συμμετείχει από τον Σεπτέμβριο του 2020 στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο Erasmus+KA3 «Οικοδομώντας Θετικά, Ενταξιακά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω της Προσέγγισης Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς- κωδικός Project No 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY». Στο πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε με το τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους 2021-22, συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και παρακολούθησαν σειρά επιμορφωτικών δράσεων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν πολύ θετικά για όλη τη σχολική κοινότητα και αποφασίσαμε ως σύλλογος διδασκόντων να το συνεχίσουμε άτυπα παρατηρώντας τη θετική του επίδραση στη συμπεριφορά των μαθητών μας.
  • Συμμετέχουμε στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών.

   

  1. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

  Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός.

  • Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.
  • Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.
  • Οι γονείς-κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις.
  • Σε καταστάσεις πανδημίας οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, ο διευθυντής του σχολείου οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
  • Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην εγκύκλιο λειτουργίας του σχολείου Φ7/109171/Δ1/08-09-2022.

   

  1. Ποιότητα του σχολικού χώρου

  Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ότι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.

  • Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό χώρο, να μην πετούν σκουπίδια και να μη λερώνουν τους τοίχους. Η αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους του σχολείου δημιουργεί ένα περιβάλλον αντιαισθητικό, που μας προσβάλλει όλους.
  • Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Είναι χρέος των μαθητών να μην καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου μας (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, κουρτίνες, θρανία, καρέκλες κ.λ.π.) και κυρίως να διατηρούν καθαρά τα θρανία και τις καρέκλες τους με προσωπική τους ευθύνη. Η φθορά της σχολικής περιουσίας είτε σκόπιμα είτε από αμέλεια αποτελεί ουσιαστικά αντικοινωνική συμπεριφορά και υποβαθμίζει το σχολικό περιβάλλον.
  • Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Όταν ένας μαθητής/μαθήτρια προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου ενημερώνεται ο γονέας-κηδεμόνας του για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.
  • Επίσης πρέπει να τηρούνται από όλους οι κανόνες υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους, κυρίως στις βρύσες και τις τουαλέτες.
  • Τα θέματα Συντήρησης και αποκατάστασης φθορών και βλαβών είναι αρμοδιότητα του Δήμου Χαλκηδόνος ο οποίος ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως από την διεύθυνση του σχολείου.

   

  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

  Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.

  • Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου.
  • Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
  • Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
  • Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για το φετινό  σχολικό έτος 2022-23

Για το Σύλλογο Διδασκόντων

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Ψυχλούδης Κων/νος