«Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων»

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2018-19 & 2019-20

  • Παγώνη Μαρία – Πρόεδρος
  • Καμπούρη Ευαγγελία– Αντιπρόεδρος
  • Μιχαηλίδου Δήμητρα- Γραμματέας
  • Χαριζάνη Ολυμπία – Ταμίας
  •  Νάκου Ελένη – Μέλος
  • Μπιτζιλή Στέλλα – Μέλος
  • Κακαβέλος Χρήστος – Αναπληρωματικό Μέλος
  •  Παναγιωτίδου Κυριακή – Αναπληρωματικό Μέλος