«ΠροΘεΣυ (Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς)»

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες

Το σχολείο μας σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. & την Περ/κή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας  συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3, ΠροΘεΣυ (Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς).                                                               Είναι ένα Τριετές έργο (2019-2022) στο οποίο συμμετέχουν  δημοτικά σχολεία από 4 χώρες (Κύπρος, Φινλανδία, Ελλάδα, Ρουμανία).

Το ΠροΘεΣυ είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο διαχείρισης μαθητικής συμπεριφοράς με έμφαση:

  • στη διδασκαλία και διατήρηση κοινωνικών συμπεριφορών που ακολουθούν τις σχολικές αξίες, και
  • στην υιοθέτηση κοινού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς.

Τα οφέλη σχολικής κοινότητας  από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Συμπεριληπτική εκπαίδευση και αναδιοργάνωση του σχολικού περιβάλλοντος
  • Το Σχολείο γίνεται το περιβάλλον για την πρόληψη σοβαρών προβλημάτων υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τεκμηριωμένες πρακτικές
  • Καλλιέργεια θετικού και ευχάριστου σχολικού κλίματος
  • Ικανοποίηση εκπαιδευτικών από το αποτέλεσμα της δράσης και στήριξη στη διαχείριση τάξης
  • Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων
  • Χαρούμενοι μαθητές

Αφήστε μια απάντηση