Αρχική » Διεύθυνση » Ανακοινώσεις » Πίνακες μεταθέσεων

Πίνακες μεταθέσεων

Από τη Δ/νση ΔΕ Ροδόπης ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.
Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

Μέχρι και 24-11-2023 μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις προκειμένου να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Συνημμένα:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΜΕΑΕ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση