Αρχική » 2023 » Αύγουστος (Σελίδα 2)

Αρχείο μηνός Αύγουστος 2023

Λειτουργία ΚΕΔΑΣΥ Ροδόπης

Σας ενημερώνουμε οτι τα ΚΕΔΑΣΥ Ροδόπης θα παραμείνουν κλειστά από 11 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 11/08/2023 έως Κυριακή 20/8/2023 στις 23:59.

Συνημμένα:

Πρόσκληση

Πίνακας κενών

Προσωρινοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ

Δικαιολογητικά νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Μετά την έκδοση των ανάλογων ΦΕΚ διορισμού και τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ, οι νεοδιόριστοι οφείλουν να προσέλθουν για ορκωμοσία από τις 17 έως τις 23 Αυγούστου 2023.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν κατά την ορκωμοσία τους οι εκπαιδευτικοί επισυνάπτονται.

Επισημαίνεται πως τα έγγραφα θα κατατεθούν αμέσως μετά την ορκωμοσία. Τυχόν εκκρεμότητες εκ μέρους των εκπαιδευτικών (πχ. ιατρικές γνωματεύσεις) οφείλουν να τακτοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.

  1. Σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 που διορίζονται στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής δεν χρειάζεται να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης. Οι νεοδιόριστοι γενικής παιδείας μπορούν να ενημερωθούν για τα λειτουργικά κενά που υπάρχουν,  από τη σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί.

Συνημμένα: 

Πίνακας δικαιολογητικών

Καρτέλα στοιχείων

Υπεύθυνη δήλωση για μη ύπαρξη κωλύματος

Υπεύθυνη δήλωση για προϋπηρεσία στο δημόσιο

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας

Αίτηση συνάφειας ΜΤΣ/ΔΤΣ (εφόσον υπάρχει)

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού επιδόματος (εφόσον υπάρχουν τέκνα)

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Αίτηση τοποθέτησης (μόνο για ειδικότητες γενικής παιδείας)

Υποβολή δικαιολογητικών για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως διδασκαλίας καθώς και για την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο ΦΕΚ 3369/τ. Β΄/28-7-2021, το οποίο και επισυνάπτεται στην τρέχουσα ανακοίνωση.

Συνημμένα:
ΦΕΚ καθορισμού δικαιολογητικών για τα Φροντιστήρια
Έντυπο αίτησης αναγγελίας έναρξης διδασκαλίας
Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
Έντυπο αίτηση ανανέωσης άδειας διδασκαλίας

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση