Αρχική » 2023

Αρχείο έτους 2023

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα Σ.Κ.Α.Ε. Ροδόπης για το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας και ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων (ΕΔΕΜ) 2023-2024

Οι τοποθετημένοι/ες σε ΣΚΑΕ εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν στην Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων διδασκόντων/ουσών για την Ενισχυτική Διδασκαλία και την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων ανά κλάδο και η τοποθέτηση τους καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 Υ.Α. (5999/Β – ΔΙΟΡΘ. ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 6056/Β).

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στην ενισχυτική διδασκαλία και στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, ανεξάρτητα αν αναλάβουν υπηρεσία ή όχι ή παραιτηθούν, παραμένουν υποψήφιοι/ες για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν σε ΣΚΑΕ της Ροδόπης δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων 2023-2024, ενώ στη θέση του θα κληθεί ο/η επόμενος/η υποψήφιος/α από την σχετική λίστα αιτήσεων.

Συνημμένα:

Τοποθετήσεις Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Τοποθετήσεις ΕΔΕΜ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση μαθητών του Γυμνασίου Ιάσμου στην Αθήνα

Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ)της Δ/νσης ΔΕ Ροδόπης

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων/ουσών εκπαιδευτικών που επιθυμούν να διδάξουν στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων στο ΣΚΑΕ του 3ου Πειραματικού ΓΕΛ Κομοτηνής.

Οι εκπαιδευτικοί που επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα στον πίνακα είναι οι αρχικά επιλεγέντες με βάση τις ανάγκες των τμημάτων μας.

Επίσης ανακοινώνεται πίνακας όπου αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε. ΕΔΕΜ..

Στους/στις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς θα  αποσταλεί υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. και αποδοχής της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ. Παρακαλούμε για την συμπλήρωση της δήλωσης και την αποστολή της έως την Τετάρτη 27.12.2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dide.rod.sch.gr.

Συνημμένα:

ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΔΕΜ

ΚΑΤ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_ 2023_24

Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας της Δ/νσης ΔΕ Ροδόπης

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων/ουσών εκπαιδευτικών που επιθυμούν να διδάξουν στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα ΣΚΑΕ Ροδόπης.

Οι εκπαιδευτικοί που επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα στον πίνακα είναι οι αρχικά επιλεγέντες με βάση τις ανάγκες των τμημάτων μας.

Επίσης ανακοινώνεται πίνακας όπου αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε. στην περιοχή Ροδόπης.

Στους/στις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς θα  αποσταλεί υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. και αποδοχής της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ. Παρακαλούμε για την συμπλήρωση της δήλωσης και την αποστολή της έως την Τετάρτη 27.12.2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dide.rod.sch.gr.

Συνημμένα:

Λίστα αιτήσεων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ_ΩΡΩΝ 2023_2024

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση μαθητών του 5oυ Πειραματικού Γυμνασίου Κομοτηνής στην Αθήνα

Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση