Αρχική » Διεύθυνση » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών κλάδου/ειδικότητας ΤΕ16, διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων.

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών κλάδου/ειδικότητας ΤΕ16, διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων.

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ 2084/τ.Γ΄/17.08.2023 και τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ, οι νεοδιόριστοι Μουσικού κλάδου ΤΕ.16 οφείλουν να προσέλθουν για ορκωμοσία από τις 18 έως τις 24 Αυγούστου 2023.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν κατά την ορκωμοσία τους οι εκπαιδευτικοί επισυνάπτονται.
Επισημαίνεται πως τα έγγραφα θα κατατεθούν αμέσως μετά την ορκωμοσία.
Τυχόν εκκρεμότητες εκ μέρους των εκπαιδευτικών (πχ. ιατρικές γνωματεύσεις) οφείλουν να τακτοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.

Συνημμένα:

Δικαιολογητικά Νεοδιόριστων

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας

Στοιχεία Υπαλλήλου – Υπεύθυνη Δήλωση

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Υπεύθυνη Δήλωση Διορισμού

Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίου

Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακού Επιδόματος

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση