Αρχική » Διεύθυνση » Ανακοινώσεις » Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα Σ.Κ.Α.Ε. Ροδόπης για το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας και ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων (ΕΔΕΜ) 2023-2024

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα Σ.Κ.Α.Ε. Ροδόπης για το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας και ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων (ΕΔΕΜ) 2023-2024

Οι τοποθετημένοι/ες σε ΣΚΑΕ εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες, οφείλουν να παρουσιαστούν στην Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων διδασκόντων/ουσών για την Ενισχυτική Διδασκαλία και την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων ανά κλάδο και η τοποθέτηση τους καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 Υ.Α. (5999/Β – ΔΙΟΡΘ. ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 6056/Β).

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στην ενισχυτική διδασκαλία και στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, ανεξάρτητα αν αναλάβουν υπηρεσία ή όχι ή παραιτηθούν, παραμένουν υποψήφιοι/ες για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν σε ΣΚΑΕ της Ροδόπης δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων 2023-2024, ενώ στη θέση του θα κληθεί ο/η επόμενος/η υποψήφιος/α από την σχετική λίστα αιτήσεων.

Συνημμένα:

Τοποθετήσεις Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Τοποθετήσεις ΕΔΕΜ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση