Ολοκλήρωση καταχώρησης προϋπηρεσιών – Ενστάσεις δεκτές έως και 18 Φεβρουαρίου 2024

Παρακαλούμε να μπείτε στο https://teachers.minedu.gov.gr/ για να ελέγξετε την προϋπηρεσία σας που έχει καταχωρηθεί μέχρι στιγμής. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια ανακρίβεια, παρακαλούμε να στείλετε αντίστοιχο αίτημα με τις ενστάσεις σας. Για τη διευκόλυνσή σας, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω (για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΔΕ_2023-2024

«ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

(ούτε συνολικής υπηρεσίας ούτε συνθηκών διαβίωσης)

α) Ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε νοσοκομεία, ΝΕΛΕ, Σχολές Μαθητείας/ΤΕΕ του ΟΑΕΔ, Ι.Δ.ΕΚ.Ε., Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., ΚΕΚ, ΠΕΚ, Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων, Σχολές Υπαξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. και Αστυφυλάκων και λοιπών στρατιωτικών σχολών και σε σχολές ή σχολεία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

β) H προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού ως διοικητικού υπαλλήλου.

γ) Ο χρόνος κατά τον οποίο υπηρέτησαν ως διοικητικοί υπάλληλοι ή σε θέση Ε.ΔΙ.Π.-Ε.Ε.Π.-Ε.Τ.Ε.Π., μετά από μετάταξη, η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε.

δ) Ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Οι συμβάσεις όσων υπηρέτησαν στα σχολεία αυτά, από την ημέρα σύστασής τους ήταν όλες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν υπήρξαν ποτέ άλλου είδους συμβάσεις (πχ εξαρτημένης εργασίας-ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία) και δεν αναγνωρίζονται μισθολογικά.»

Και

Για προϋπηρεσία σχετική με Δημοτικά σχολεία, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ:

«ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας θεωρείται το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριστου της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία διορίζεται ο εκπαιδευτικός και όχι της βαθμίδας στην οποία έχει αποκτηθεί η προϋπηρεσία

 

Ο έλεγχος από εσάς, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024.