ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Κ.Π.Γ. 2022Α

 

ΡΟΔΟΣ 244Α:  1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
ΚΩΣ 245Α:  1Ο ΓΕΛ ΚΩ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 365Α:  1Ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2022Α