Πρόσκληση για την πρόσληψη αναπληρωτών σε θέσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σας αποστέλλουμε την Ειδική Πρόσκληση για την πρόσληψη αναπληρωτών σε θέσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καθώς και συνημμένο πίνακα excel με το παράρτημα αυτής και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες σας.

Σας ενημερώνουμε ότι στους διαθέσιμους υποψήφιους των οικείων πινάκων (ΕΒΠ και εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01.30–Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων), θα σταλεί ενημερωτικό no reply mail.

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΙΔΙΚΗ 4 _ΕΒΠ_22-3-22 6ΕΛ346ΜΤΛΗ-ΝΣΝ

Ειδική ΕΒΠ_ΚΕΝΑ