Υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ

Εκδόθηκε η Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Πέμπτη 20 έως Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.

Εγκύκλιος για πρόσκληση διορισμών_Ρ80Ρ46ΜΤΛΗ-65Η

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_ΦΕΚ 3 ΑΣΕΠ

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ