Γεια σας!

Μπορείτε παιδιά, να γνωριστείτε μεταξύ σας παρουσιάζοντας τους εαυτούς σας στους συμμαθητές σας των άλλων σχολείων.

Με ποιον τρόπο θα παρουσιαστείτε;

Μα γράφοντας μια δημοσίευση στο Blog. (τρόπος για να το κάνω)

Μπορείτε να γράψετε τα παρακάτω για τον εαυτό σας:

Το ονοματεπώνυμό μας φυσικά.

Το σχολείο μας.

Η τάξη μας.

Τα ενδιαφέροντά μας.

Και ίσως και καμιά φωτογραφία από το σχολείο και τη γειτονιά μας.

Τώρα αν κάτι επιπλέον σκεφτείτε (εκτός από προσωπική σας φωτογραφία), απλά το προσθέτετε.

Οι καθηγητές σας