ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ

Ταχ. διεύθυνση:     Σορωνή Ρόδου
Νομός:                      Δωδεκανήσου TK: 85106
Τηλέφωνο:              2241041231
Fax:                          2241098046
Ηλ. διεύθυνση:       mail@gym-soron.dod.sch.gr