Σ’ αυτή τη σελίδα, θα υπάρχει η μέθοδος οργάνωσης της εργασίας των μαθητών.

Οδηγίες που δόθηκαν στους μαθητές του 49ου Γυμνασίου Αθήνας

1. Να γράψω στο τετράδιο Πληροφορικής μια παράγραφο, τουλάχιστον 4 – 5 προτάσεις, με θέμα «Τι δεν μου αρέσει στη γειτονιά μου ή στην πόλη μου».

2. Να γράψω μια παράγραφο ακόμα, πάλι 4 – 5 προτάσεις τουλάχιστον,  με θέμα «Τι μου αρέσει στη γειτονιά μου ή στην πόλη μου».

3. Αν μπορώ να βρω ή ακόμα καλύτερα να βγάλω μια φωτογραφία σχετική με την κάθε παράγραφο και είτε να  τη φέρω στο εργαστήριο σε memory flash ή να τη στείλω στο mail επικοινωνίας του σχολικού μου site  με το όνομά μου και το τμήμα μου σαν θέμα.

  • Τα βήματα  1 και 2 καθορίζουν το θέμα  και απευθύνονται σε μαθητές που δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι, οι οποίοι μπορούν να γράψουν το κείμενο πρώτα χειρόγραφα και μετά να το πληκτρολογήσουν στο Εργαστήριο.  Όποιοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα μπορούν να πληκτρολογήσουν το κείμενό τους στον οικιακό τους υπολογιστή και να το φέρουν ή να το στείλουν μέσω e-mail στο Εργαστήριο.
  • Το 3ο βήμα δεν είναι υποχρεωτικό. Αν δεν βρεθεί φωτογραφία μπορεί ο μαθητής να χρησιμοποιήσει κάποιο (σχετικό) clipart.
  • Από κάποια στιγμή και μετά, όταν τα παιδιά έχουν αποκτήσει λίγη εμπειρία, θα μπορούν να «ανεβάζουν» μόνοι τους από το σπίτι τα  κείμενα και γενικά τις εργασίες τους.  Αρκεί φυσικά να έχουν υπολογιστή και σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η κάθε εργασία αφού εγκριθεί από κάποιον από τους διαχειριστές θα εμφανίζεται στην αντίστοιχη ενότητα του Ιστολογίου.

Χρήστος Μοτσενίγος