Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων (problem solving)

Η μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος συνιστά αποτελεσματική παιδαγωγική μέθοδο, διότι δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων για μάθηση. Τέτοιου είδους μάθηση απαιτεί …

Διάβασε περισσότερα