Αίθουσα Διδασκαλίας

Επιγραφή με το βασικό διδακτικό στόχο του μαθήματος

Σε εμφανές σημείο μέσα στην τάξη, ίσως πάνω ή κοντά στον πίνακα τοποθετούμε μια επιγραφή με το βασικό διδακτικό στόχο σε κάθε μάθημα. Βοηθάει τους μαθητές να θυμούνται τι μαθαίνουν, για ποιο λόγο το μαθαίνουν και πως θα καταλάβουν ότι το έχουν μάθει.

 

 

 

Κουτί με «αποστολές για γρήγορους παίχτες»

Θα σας έχει τύχει κάποιοι μαθητές να τελειώνουν πρώτοι σε κάποιο τεστάκι και μετά να μην ξέρουν με τι να ασχοληθούν. Μπορείτε να έχετε στην τάξη ένα κουτί με «αποστολές» και όταν κάποιο παιδί τελειώνει γρήγορα την άσκηση του, να παίρνει (με τυχαία επιλογή) κάποια από αυτές τις αποστολές για να έχει κάτι να κάνει μέχρι να τελειώσουν και οι υπόλοιποι.

 

 

Πίνακας ανατροφοδότησης

Πολλές φορές νομίζουμε ότι τα έχουμε σχεδιάσει όλα τέλεια και μετά ότι όλα πήγαν μια χαρά με την υλοποίηση του σχεδιασμού μας, αλλά … λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο! Τι ισχύει από την πλευρά των μαθητών μας; Είναι πολύ χρήσιμο να παίρνουμε συχνά ή ιδανικά κάθε φορά, μια ανατροφοδότηση από τους μαθητές μας για να δούμε τι έχουν καταλάβει. Μια χρήσιμη ιδέα είναι να έχουμε στην τάξη ένα πίνακα ανατροφοδότησης, όπου οι μαθητές με post-it notes μπορούν να μας δίνουν την ανατροφοδότηση που ζητάμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές μας να απαντήσουν με συντομία ή να συμπληρώσουν μια από τις ακόλουθες φράσεις:  

  • write one thing you learned today / γράψε ένα πράγμα που έμαθες σήμερα
  • how can you relate the new information to the real world? / πως μπορείς να συνδέσεις αυτό που έμαθες σήμερα με την πραγματική ζωή;
  • one question you still have / μια απορία που σου έχει μείνει
  • I would like to learn more about / θα ήθελα να μάθω περισσότερα για
  • I didn’t understand / δεν κατάλαβα
  • one thing that worked well in my group today / ένα πράγμα που δούλεψε καλά στην ομάδα μου σήμερα

Αφήστε μια απάντηση