τέλος

Δικαιολογίες τέλος!

Αυτήν ακριβώς τη στιγμή πάρτε την απόφαση να αρχίσετε να επιλέγετε αντί να δικαιολογείστε. Μπορείτε μέσα σε μία και μόνο στιγμή να αποφασίσετε να επαναπρογραμματιστείτε και να δώσετε μια νέα …

Δικαιολογίες τέλος! Διάβασε περισσότερα