Ολοκλήρωση Συνεργατικού Έργου eTwinning “Oh! Yeah! Boom! Let’s play with a book!”

Ολοκληρώθηκε το Συνεργατικό μας έργο eTwinning  με τίτλο “Oh! Yeah!Boom! Let’s play with a book!”. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης STEM 3.0 του eTwinning. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματοςΛήψη αρχείου

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος “Let’s make a better world”

CERTFICATE LETS MAKE A BETTER WORLD 9th Kindergarten

Ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Let’s make a better world”, που υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο 2023 στο νηπιαγωγείο μας. Το εν λόγω έργο βραβεύτηκε στο Μαθητικό Διαγωνισμό Bravo Schools 2023 στη κατηγορία “Συνεργατικά Προγράμματα” υποστηρίζοντας το Στόχο 17 (Συνεργασία για τους στόχους). Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των δράσεων μας.