Επικοινωνία

9ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης

Αρακλόβου 12

Τ.Κ.22132

Τρίπολη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710242581

e-mail: mail@9nip-tripol.ark.sch.gr