Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Let’s make a better world” του Global School Alliance

LETS MAKE A BETTER WORLD

Το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Let’s make a better world” στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Global School Alliance. Πρόκειται για μια παγκόσμια κοινότητα ενθουσιωδών εκπαιδευτικών, που λειτουργούν έχοντας ως κοινό στόχο την παροχή παγκόσμιας μάθησης στους μαθητές. Ως μέλη αυτού του Δικτύου οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται διαδικτυακά στο πλαίσιο κοινών εκπαιδευτικών  προγραμμάτων ανταλλάσσοντας ιδέες, δράσεις και τεχνικές.

Το σχολείο μας αποτελεί επίσημο μέλος αυτής της συμμαχίας και με χαρά ανταποκριθήκαμε  σε πρόσκληση που μας έγινε να συμμετέχουμε στο προαναφερθέν πρόγραμμα. Ιδρυτές του περιβαλλοντικού αυτού προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί  Άννα Μαγκιώση και Muhammad Indrees και  κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και να τα ευαισθητοποιήσει, ώστε να κατανοήσουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας.
Κατά τη διάρκεια του έργου τα παιδιά πειραματίστηκαν, γνώρισαν τα στοιχεία της φύσης και πρότειναν τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, μέσα από την αλληλεπίδραση με σχολεία από άλλες χώρες είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε στοιχεία του πολιτισμού τους. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Μπορείτε να δείτε κάποιες από τις μέχρι τώρα δράσεις μας στο παρακάτω βίντεο. Οι δράσεις μας για έναν καλύτερο κόσμο συνεχίζονται…