Σύλλογος Διδασκόντων 9ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου μας το σχολικό έτος 2022-2023 αποτελείται από:

  1. Ελένη Κατσιάβου. εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών
  2. Γιαννίκη Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
  3. Μορφωνιού Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ60.ΕΑΕ